De Dietrich
ELIADE DTG 120 NEZ DIEMATIC
Gazowy kocio³ grzewczy o zredukowanej emisji substancji szkodliwych, do centralnego ogrzewania.
GTU 1200 S/V 130
Kocio³ olejowy Unit (palnik ¿ó³ty), do c.o. i c.w.u.

Klimatyzacja
Technika grzewcza
Pellets - nowe ¼ród³o energii
Gazowy modu³owy blok energetyczny
Odkurzacze centralne
Odzie¿ robocza
Baseny ogrodowe
   

wykonanie i hosting Atcom