Komputerowe sterowanie pogodowe Logamatic 2107, Logamatic 4211

Sterowanie Logamatic 2107, przewidziane do zastosowania w kotłowniach gazowych Logano G124, Logano G134 oraz Logano G234, należy do systemu regulacyjnego serii 2000. Jest on idealnie dostosowany do wymagań eksploatacyjnych instalacji grzewczych opartych na kotłach Buderus do mocy prawie 100 kW.
Jego modułowa konstrukcja pozwala na indywidualne dopasowanie mozliwości zakresu działania automatyki do wymagań instalacji pod względem regulacji. Jest to przy tym system bardzo czytelny programowo i łatwy w obsłudze. Spośród innych jego zalet użytkownicy chwalą najczęściej gwarancję uzyskania zaprogramowanego komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz niezawodność eksploatacji.

Podstawowa wersja systemu Logamatic 2107 pozwala na sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez podmieszania, regulację pracy palnika oraz pełną obsługę procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz ze sterowaniem pracą pompy cyrkulacyjnej. Zastosowanie dodatkowych modułów funkcyjnych pozwala na rozszerzenie możliwości sterownika o funkcje m.in. regulacji dodatkowego obiegu grzewczego (np. dla ogrzewania podłogowego). Podniesienie komfortu użytkowania instalacji grzewczej może także zapewnić zastosowanie dodatkowego modułu zdalnej obsługi BFU>
Niezawodna regulacja niskotemperaturowym trybem pracy kotłów Logano G124, Logano G134 i Logano G234 gwarantuje zwiększoną trwałość tych urządzeń. Funkcja "logiki pompy"na przykład odgrywa istotną rolę w zakresie ochrony kotła przed korozyjnym oddziaływaniem kondensatu, zaś funkcja tzw. dynamicznej histeryzy załączeń palnika ma znaczny wpływ na obniżenie poziomu emisji spalin (nawet o 40%) oraz efektywności spalania.
Dla oszczędności energii, a więc i zużycia paliwa, duże znaczenie ma kolejna funkcja regulacyjna systemu - Logamatic 2107, a mianowicie optymalizacja podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oznacza ona wyłączanie palnika zanim osiągnięta zostanie zaprogramowana wartość temperatury wody w podgrzewaczu. Jej osiągnięcie gwarantuje jednak odpowiedni tryb pracy pompy ładującej, która w ten sposób wykorzystuje ciepło skumulowane w kotle na skutek wcześniejszej pracy silnika.
Ponadto system Logamatic 2107 samodzielnie czuwa nad tym, aby kociol grzewczy dostarczał do instalacji c.o. wodę grzewczą o temperaturze zależnej od warunków zewnętrznych. Najwyższą temperaturę w instalacji uzyskamy zatem zimą, w okresie najsilniejszych mrozów, natomiast w okresach cieplejszych woda w instalacji będzie odpowiednio chłodniejsza. Takie rozwiązanie zapobiega marnowaniu energii cieplnej, co ma miejsce w przypadku, gdy kocioł przez cały sezon grzewczy dostarcza wodę o jednakowej, stałej temperaturze.

Rozbudowanym sterowaniem dla kotłów Logano G134 oraz Logano G234, stosowanym zwłaszcza w przypadku wyższych mocy i większej ilości obiegów grzewczych (3-4), jest Logamatic R4211.
Logamatic R4211 zapewnia zależną od temperatury zewnętrznej regulację temperatury wody w kotle, przy sterowaniu dowolnym typem palnika, sterowanie obiegiem grzewczym bez zaworu mieszającego, pompą ładującą podgrzewacz i pompą cyrkulacyjną.
W sterownik Logamatic R4211 można wbudować 2 z niżej wymienionych modułów:

  • FM442 - sterowanie do 2 dowolnych obiegów grzewczych,
  • FM443 - sterowanie instalacją solarną,
  • FM445 - sterowanie przygotowaniem ciepłej wody z zewnętrznym wymiennikiem ciepła,
  • FM448 - zbiorczy sygnał ustawień.

Logamatic R4211 posiada dodatkowe funkcje, które odróżniają go od systemu Logamatic 2107:

  • optymalizację złączeń i wyłączeń systemu grzewczego oraz podgrzewania ciepłej wody, która zapewnia dodatkowy komfort cieplny i większą oszczędność,
  • automatyczną autoadaptację systemu do rzeczywistych warunków każdego budynku (co 24 godziny)

 

powrót       wyślij zapytanie

Klimatyzacja
Technika grzewcza
Pellets - nowe źródło energii
Gazowy modułowy blok energetyczny
Odkurzacze centralne
Odzież robocza
Baseny ogrodowe
   

wykonanie i hosting Atcom